Alain Wagner: Kampen mod sharia

alain wagner2Alain Wagner er en fransk jurist, aktivist og menneskeretsforkæmper. Han har blandt andet skabt ”Stop Sharia!” kampagnen, er aktiv i Riposte Laique, og er en meget aktiv leder af den franske del af International Civil Liberties Alliance.

Blandt hans fortjenester er at få islamkritiske personer og grupper til at fokusere på sharia (lovsystemet) i stedet for islam som religion, og at påpege at den Europæiske Menneskeretsdomstol har fastslået at sharia er uforenelig med grundlæggende demokatiske principper. Alain Wagners ideer har været en vigtig inspirationskilde for mange andre, og har været stærkt medvirkende til et langt skarpere fokus på sharia som den centrale udfordring mod demokrati, frihed og vestlige værdier.

Alain Wagner vil ved Mosbjerg Folkefest tale om sammenhængen mellem EU og islamisering, og hvad vi som almindelige borgere kan gøre for at standse og vende den udvikling. Alain Wagner vil tale på engelsk.