Video: Mogens Camre (DF) om demografi og uduelige politikere

Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om verdens demografi, kampen om knappe ressourcer, og om de uduelige politikere, der sagtens kunne løse vores problemer, hvis de havde mod og viden til det. Hele talen er indlagt som video her, den kan også læses på Camres Facebook side.

Et uddrag af Mogens Camres tale:

Mosbjerg folkemøde, 5. juli 2014

Alle krige handler i sidste ende om at få tilgang til materielle ressourcer. De første kampe mellem mennesker handlede om territorier og de goder, som var forbundet med territorierne. Det hænger naturligvis sammen med det forhold, at den dominerende økonomiske naturlov er knaphedens lov.

I vores tid formår mennesker at få stadig mere ud af de ressourcer, som rumskibet jorden besidder – og af den eneste ressource, vi stadig får tilført: solens energi.

Alligevel er der stadig knaphed, for der er en åbenbar ubalance mellem jordens ressourcer og det voksende folketal.

Vi kan henføre krige til uforenelige ideologiske interesser, uforenelige religioner eller simpelt magtbegær mellem magthavere, men ser vi nærmere efter ligger kampen om ressourcer bag ved de etiketter, vi sætter på. Derfor udgør den afgørende trussel mod verden i dag det forhold, at nogle befolkningsgrupper vokser voldsomt samtidig med, at de ikke formår at producere nær nok til at opretholde tilværelsen. Der er ikke land nok, der er ikke vand nok og der mangler i de voldsomt voksende befolkninger intellektuel kraft til at gøre noget ved ubalancerne.

Derfor har stigende dele af befolkningerne i den islamiske civilisation (jeg bruger begrebet ”civilisation” i Samuel Huntingtons forståelse af begrebet) og store dele af den afrikanske civilisation sat kursen mod den vestlige verden i håb om overlevelse. For muslimerne har deres eksplosive befolkningstilvækst efter 2. Verdenskrig givet deres religiøse ledere ny styrke til at sætte turbo på Koranens bud om at islamisere hele verden. Hele grundideen i deres ideologi er absurd, islam er på alle planer den store taber i den globaliserede verden, men taberne kan i kraft af deres antal blive den faktor, som gør os alle til tabere.

Landene i Mellemøsten har en helt uholdbar befolkningstilvækst FN regner pr. 2013 med, at folketallet i Irak vil vokse fra ca. 31 millioner i 2010 til 145 millioner i år 2100 (mod 5 millioner i 1950), tilsvarende fra 27 til 42 millioner i Saudi Arabien (mod 3 millioner i 1950), fra 173 til 261 i Pakistan (mod 37 millioner i 1950). Egypten havde i 1926 14,2 millioner indbyggere , i 1950 20 millioner indbyggere, i 2007 78,9 millioner og i 2011 83,7 millioner , – og forventes i 2100 at have 123 millioner. I Afrika er det værre endnu. I f.eks. Nigeria, som pr. 2010 havde 158 millioner indbyggere, vil der år 2100 være ca. 779 millioner (mod 37 millioner i 1950).

Den afrikanske befolkning som helhed forventes iflg. FN at vokse fra 1,1 milliard i 2013 til 4,2 milliarder i 2100 – en tilvækst på 280 pct. Det betyder, at der alene i Afrika fra 2013 til 2100 fødes mere end 6 gange EU’s befolkning, hvilket er det samme som, at der i gennemsnit på blot 14 år i Afrika fødes lige så mange som hele EU’s befolkning.

Der er kommet gang i befolkningsproduktionen efter at den hvide mand opfandt penicillin og udviklingsbistand. Det havde været ønskeligt, om vi samtidig var begyndt at hælde p-piller i disse landes drikkevand.

Det voldsomme befolkningspres fordeler sig allerede nu i Europa via lande, hvis ledere ser ud til at have mistet realitetssansen mht. konsekvenserne af befolkningstrykket udefra.

Alene i den første uge af juni 2014 kom mere end 5.000 bådflygtninge fra Nordafrikas kyst til Italien, beredvilligt hjulpet i land af den italienske flåde. I hele 2011 tog 62.000 den risikable tur over Middelhavet, i 2013 var det 40.000 og alene i de første fem måneder af 2014 er mere end 40.000 kommet over havet til Italien .

Professor Raphael Israeli, som er ekspert i islamisk historie og tilknyttet Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, forudsiger, at hele Europa vil blive forvandlet til et ”Eurabia” i løbet af et par generationer. Af vor verdensdels befolkning (Europa excl. Rusland) er 30 millioner i dag muslimer, men det tal ventes at blive fordoblet til 60 millioner i løbet af de næste 25 år. ”Den demografiske udvikling vil føre til en situation hvor ingen hollænder eller franskmand vil kunne blive valgt til sit lands parlament uden støtte fra det muslimske mindretal, som vil få en stadig mere afgørende stemme ved sammensætningen af europæiske regeringer.”

Befolkningsudviklingen og det deraf følgende stormløb mod Vesten er en altoverskyggende trussel mod hele vores kultur, en trussel mod den vestlige civilisations overlevelse.

Hele talen kan læses på Camres Facebook side.