Hovedtaler: Kasper Støvring

KasperStøvringBogaktuelle Kasper Støvring er kendt som en flittig konservativ debattør, der blandt andet blogger på Berlingske Tidende. Her skriver han om kultursammenstød, sammenhængskraft og værdipolitik herhjemme og i udlandet, og blot i år har han dækket så forskellige emner som:

Kasper Støvrings synspunkt er at det er nationalstaterne, ikke EU, der sikrer freden i Europa, og at EU er direkte undergravende for frihed og stabilitet i Europa – holdninger, der bestemt ikke er populære i tidens regerende parnas.

På Folkefesten vil han give sin udlægning af EU-valgets resultat, status for EU-føderalismens udvikling, og fortælle mere om, hvordan vi kan beskytte demokrati og national suverænitet i en tid hvor toplederne ikke synes at bevæge sig i samme retning som folkene.

Du kan læse mere om Kasper Støvrings nye bog Fredens Europa her:

FredensEUMens Europa tynges af kriser, skrider integrationen af Den Europæiske Union frem. EU er drevet af en føderalisme, der leder mod opløsningen af de europæiske nationalstater i takt med skabelsen af den stadig snævrere union. EU er blevet et ideologisk projekt, der rækker langt ud over tankerne om et europæisk fællesmarked og fredelig sameksistens. Bag bevægelsen ligger en fortælling, der hævder EU som det eneste værn mod en destruktiv nationalisme og som eneste garanti for fred i Europa.
Kasper Støvring tager fortællingen om fredens Europa under behandling og advarer mod de europæiske eliters ideologiske utopisme. Ifølge Støvring sikrer nationalstaterne en høj grad af indre sammenhængskraft og danner fundamentet for den europæiske orden. Det er nationerne og ikke EU, der har sikret freden. Dermed undergraver det europæiske projekt i sin nuværende form frihed og stabilitet i Europa.

I stedet for det elitære og bureaukratiske EU foreslår Støvring et europæisk fællesskab bygget på nationerne og respekten for den nationale suverænitet.

Kasper Støvring, f. 1973, er ph.d. i litteraturvidenskab, kulturforsker og samfundsdebattør. Han har bl.a. udgivet bogen Sammenhængskraft (2010) om betydningen af en national identitet.